“MAPGROUP nơi chắp cánh những ước mơ”. Đúng là như vậy… MAPGROUP đã chắp cánh cho chúng tôi những đôi cánh mạnh mẽ, đầy tự tin đến với Nhật Bản. MAPGROUP là ngôi nhà thứ hai trong tôi và những đứa con khác. Rèn luyện chúng tôi cách cư xử trong cuộc sống để chúng tôi trưởng thành hơn.