Đến với MAPGROUP thực sự là điều may mắn đối với em. Được rèn luyện, được học tập, được giáo dục, đươc che chở là một điều hạnh phúc rất lớn. MAPGROUP là nơi bắt đầu những hành trình bước tới tương lai của các bạn trẻ, mang đến hoài bão và ấp ủ của mình, chuẩn bị hành trang đặt chân đất nước Nhật Bản.